Uppdragsbeskrivning

Bakgrund

Det nuvarande Användarnära IT-avtalet löper ut 2027. En ny upphandlingsprocess behöver därmed påbörjas. Användarnära IT-tjänster omfattar områdena IT Arbetsplats, Utskrifter, Multimedia, Tillbehör, Virtual Desktop, Klientplattform & Mobilplattform, Servicedesk och Närservice.

Beskrivning av uppdraget:

Uppdraget innebär att stötta enheten för Digital Arbetsplats med att förbereda och genomföra upphandlingen av Användarnära IT-tjänster, i samarbete med Region Skånes inköpsorganisation. Initialt inkluderar arbetet att genomföra en RFI, definiera upphandlingens omfattning, samt ta fram och förankra beslutsunderlag. Detta innefattar även formulering av krav och behov. En intressentanalys baserad på intervjuer med ett 50-tal medarbetare har redan genomförts. I det andra skedet hanteras själva upphandlingsprocessen, som ska resultera i ett signerat avtal med leverantör.

Önskad erfarenhet/kompetens: 

  • Ska ha erfarenhet av att arbetsleda och koordinera team inom upphandlingsprocesser.
  • Ska ha tidigare erfarenhet av inköpsprocesser inom IT, inklusive infrastruktur och managed services.
  • Ska ha förmåga att definiera krav och behov i upphandlingsprocesser.
  • Ska ha erfarenhet av offentlig upphandling, meriterande om genomfört KPD.
  • Ska ha erfarenhet av slutförhandling av kompletta avtal och förmåga att ta fram robusta förhandlingsstrategier.
  • Meriterande med kunskap och erfarenhet av Region Skånes infrastruktur och tidigare upphandlingsarbete av liknande tjänster inom regionen.
  • Juniort projektledarstöd för dokumentation och koordinering

Seniort förhandlingsstöd:

  • Ledning av förhandlingar med leverantörer och hantering av förhandlingsstrategier för att säkra bästa möjliga avtal
  • Ska ha erfarenhet av slutförhandling av kompletta avtal och förmåga att ta fram robusta förhandlingsstrategier.

 

Upgraded People tillsammans med Region Skåne agerar i enighet med och står bakom EUs och Sveriges sanktioner mot Ryssland och de som omfattas av dessa. Det medför att leverantörer som svarar på anbud för att leverera kompetens via Upgraded People till Region Skåne ger egen garanti om att leverantören ej omfattas av sanktionerna, och sedermera står bakom dessa med samma ståndpunkt.

Detaljer

Referens:52782

Ort: Lund

Omfattning:100%

Startdatum:2024-08-01

Slutdatum:2024-12-31

Ansök senast:2024-05-22

Konsultförmedlare