Uppdragsbeskrivning

Visit Skåne har tagit fram ett PR-koncept som ska implementeras på visitskane.com. Målgruppen som kommer från Tyskland, Danmark och Nederländerna söker tystnaden när de har semester. Det visar undersökningar som Visit Sweden har gjort och därför har Visit Skåne tagit fram ett PR-koncept som matchar detta.

Ramverket för kampanjen utgår från Visit Skånes befintliga webbplats som vidareutvecklas för att omfatta specifikt innehåll.

Uppdraget omfattar specifikation, UX/UI design samt utveckling och testning av följande delar:

De utgår initialt från att landningssidan för kampanjen ska ha följande information

 • Kartfunktion över Skåne med utmärkta “tysta platser”
 • Text och bild
 • Film
 • Länkar och puffar

De utgår initialt från att undersidor för kampanjen ska ha följande information:

 • Text och bild
 • Ljud
 • Film
 • Koordinater
 • Adress
 • Länkar och puffar till närliggande platser
 • Utvisning av vilket spann de olika ljuden befinner sig på db-skalan

Precis som den befintliga sajten ska lösningen ha flera språk (idag har sajten svenska, engelska och tyska), vara responsiv samt tillgänglighetsanpassad. För kartfunktionen föreslås att använda Leaflet.

Konsulten ska tillhandahålla relevanta kompentenser för utveckling , design och UX av drupal CMS.

 

Upgraded People tillsammans med Region Skåne agerar i enighet med och står bakom EUs och Sveriges sanktioner mot Ryssland och de som omfattas av dessa. Det medför att leverantörer som svarar på anbud för att leverera kompetens via Upgraded People till Region Skåne ger egen garanti om att leverantören ej omfattas av sanktionerna, och sedermera står bakom dessa med samma ståndpunkt.

Detaljer

Referens:52818

Ort: Malmö

Omfattning:100%

Startdatum:2024-05-20

Slutdatum:2024-08-31

Ansök senast:2024-05-22

Konsultförmedlare