18 oktober 2023

Två kunder kommer att få dedikerad stöttning från två nya konsulter – en testutvecklare till vår Göteborgskund och en lösningsarkitekt till vår Stockholmskund som kommer att delta i planering och genomförande av behov som är i linje med deras långsiktiga planer.