Stockholm

Birgitta
Hedegård

CEO
Stockholm

Christoffer
Svensson

Konsultförmedlare
Stockholm

Emelie
Lundholm

Konsultförmedlare
Stockholm

Evelina
Karlsson

Konsultförmedlare
Stockholm

Hanna
Werner

Team Lead Konsultförmedling
Stockholm

Linn
Backeström

Team Lead Konsultförmedling
Stockholm

Matilda
Edlund

Affärskoordinator
Stockholm

Oskar
Bolin

Konsultförmedlare
Stockholm

Theodor
Lihr

Konsultförmedlare
Stockholm

Göteborg

Ida
Ingeström

Konsultförmedlare
Göteborg

Klara
Edrén

Konsultförmedlare
Göteborg

Nathalie
Sandberg

Team Lead Konsultförmedling
Göteborg, Jönköping

Rebecca
Tovstedt

Konsultförmedlare
Göteborg

Smilla
Appelqvist

Konsultförmedlare
Göteborg

Tova
Plogell

Konsultförmedlare
Göteborg

Malmö

Alexander
Malmström

Konsultförmedlare
Malmö

Anna
Åkerlund

Konsultförmedlare
Malmö

Love
Jenninger

Konsultförmedlare
Malmö

Sinem
Yedic

Team Lead Konsultförmedling
Malmö

Jönköping

Nathalie
Hellgren

Marknad och sociala medier
Jönköping

Nathalie
Sandberg

Team Lead Konsultförmedling
Göteborg, Jönköping

Linköping

Michelle
Larsson

Konsultförmedlare
Linköping

Offentlig Sektor

Emelie Lundholm

Konsultförmedlare

Hanna Werner

Team Lead Konsultförmedling

Oskar Bolin

Konsultförmedlare

Privat Sektor

Christoffer Svensson

Konsultförmedlare

Evelina Karlsson

Konsultförmedlare

Linn Backeström

Team Lead Konsultförmedling

Theodor Lihr

Konsultförmedlare

Business Operations

Birgitta Hedegård

CEO

Matilda Edlund

Affärskoordinator

Ida Ingeström

Konsultförmedlare

Klara Edrén

Konsultförmedlare

Nathalie Sandberg

Team Lead Konsultförmedling

Rebecca Tovstedt

Konsultförmedlare

Smilla Appelqvist

Konsultförmedlare

Tova Plogell

Konsultförmedlare

Alexander Malmström

Konsultförmedlare

Region Skåne

Anna Åkerlund

Konsultförmedlare

Region Skåne

Love Jenninger

Konsultförmedlare

Sinem Yedic

Team Lead Konsultförmedling

Nathalie Hellgren

Marknad och sociala medier

Nathalie Sandberg

Team Lead Konsultförmedling

Michelle Larsson

Konsultförmedlare

Region norr, Mälardalen och Östergötland