Stockholm

Evelina
Karlsson

Konsultförmedling
Stockholm

Hanna
Werner

Konsultförmedling
Stockholm

Linda
Sundlöf

COO
Stockholm

Linn
Backeström

Konsultförmedling
Stockholm

Matilda
Edlund

Business Coordinator
Stockholm

Matilda
Wettborg

Konsultförmedling
Stockholm

Olof
Hallkvist

Konsultförmedling
Stockholm

Oskar
Bolin

Konsultförmedling
Stockholm

Sarah
Blicher

Kommunikatör
Stockholm

Göteborg

Emre
Karpuz

Konsultförmedling
Göteborg

Gustaf
Hörnell

Konsultförmedling
Göteborg

Ida
Ingeström

Konsultförmedling
Göteborg

Nathalie
Sandberg

Konsultförmedling
Göteborg, Jönköping

Malmö

Alexander
Malmström

Konsultförmedling
Malmö

Anna
Åkerlund

Konsultförmedling
Malmö

Love
Jenninger

Konsultförmedling
Malmö

Sinem
Yedic

Konsultförmedling
Malmö

Jönköping

Nathalie
Hellgren

Marknad och Sociala medier
Jönköping

Nathalie
Sandberg

Konsultförmedling
Göteborg, Jönköping

Linköping

Michelle
Larsson

Konsultförmedling
Linköping

Evelina Karlsson

Konsultförmedling

Hanna Werner

Konsultförmedling

Linda Sundlöf

COO

Linn Backeström

Konsultförmedling

Matilda Edlund

Business Coordinator

Matilda Wettborg

Konsultförmedling

Olof Hallkvist

Konsultförmedling

Oskar Bolin

Konsultförmedling

Sarah Blicher

Kommunikatör

Emre Karpuz

Konsultförmedling

Gustaf Hörnell

Konsultförmedling

Ida Ingeström

Konsultförmedling

Nathalie Sandberg

Konsultförmedling

Alexander Malmström

Konsultförmedling

Anna Åkerlund

Konsultförmedling

Love Jenninger

Konsultförmedling

Sinem Yedic

Konsultförmedling

Nathalie Hellgren

Marknad och Sociala medier

Nathalie Sandberg

Konsultförmedling

Michelle Larsson

Konsultförmedling