26 juni 2023

En myndighet i Stockholm har stärkts med en teknisk testare under ett år, som primärt kommer att testa funktionalitet både med och utan användargränssnitt, samt utveckla automatiserade tester.

En annan myndighet har hittat fem nya konsulter via oss som under varierande perioder kommer att arbeta med nivåstrukturering, arbete med en förstudie, arbete med deras Jira-plattform samt installation av ny tjänst.

En utvecklare kommer på deltid under cirka ett år att arbeta med en yrkeshögskola i Stockholm.

Under sex månader kommer en konsult att arbeta inom och utveckla last och prestanda hos ett statligt bolag i Stockholm.