22 september 2023

Vår kund är i ett skede där de etablerar en ny avdelning där fem befintliga avdelningar ska ingå i. Konsulten ska under detta sex månader långa uppdrag stötta den nya avdelningsledningen bestående av fem enhetschefer med administrativa uppgifter samt frågor kring planering, organisering och utvecklingsarbete.

Hos en annan kund i Stockholm kommer en informationsarkitekt att under sex månader arbeta med att skapa informationsmodeller och processer som kvalitetssäkrar in- och utdata.