3 juli 2023

En utvecklare kommer under ett år att verka hos ett företag i läkemedelsbranschen. Där kommer de primära uppgifterna att bestå av webbutveckling i React.

En myndighet har via oss hittat en konsult som kommer att arbeta som drift- och supporttekniker. I rollen ingår primärt att ta emot och lösa incidenter och beställningar, samt installation och felsökning av mjuk- och hårdvara.