17 juli 2023

Ett företag som verkar inom energibranschen får hjälp av en Application Manager. Konsulten kommer under ett halvår främst arbeta med paketering.

En myndighet i Stockholm tar in två nya konsulter via Upgraded. En systemutvecklare som som under tio veckor ska ta fram ett detaljerat lösningsförslag, samt en konsult som ska delge myndigheten sin hälsoekonomiska expertis som hjälper dem i arbetet framåt med nya nationella riktlinjer.