29 juni 2023

Ett Universitet har försetts med en utvecklare på heltid som under två år kommer sköta drift och utveckling i SQL-server.

En annan utvecklare kommer under ett år att stötta en statlig myndighet i Stockholm med Java-utveckling.

Ännu en myndighet i Stockholm väljer att ta hjälp av oss för att hitta en konsult som under ett halvår kommer att bistå med kommunikationsstöd.