30 juli 2023

Expert med inriktning av utvärdering inom tandvård har nu blivit tilldelad sitt nästa projekt. Experten kommer att få jobba hos en förvaltningsmyndighet under 1 år och 6 månader. Konsulten ska delta i arbetet med att utvärdera tandvården med utgångspunkt i indikatorer och målnivåer för tandvården.