25 augusti 2023

En konsult kommer till och med årsskiftet 2024 att arbeta hos en myndighet i Stockholm. Uppdragstagaren kommer där att verka som expert då myndigheten genomför ett omfattande utvärderingsarbete. Utvärderingens resultat ska leda till en sammanställning av förbättringsområden för det specifika området inom myndigheten.