8 september 2023

Två myndigheter i Stockholm fåt stöttning av två konsulter under tre respektive fyra månader. Uppdragen avser en CX-specialist som ska leda en förstudie som ska konkretisera och förtydliga effekter, nyttor och förutsättningar inom myndigheten, samt en konsult som ska kartlägga myndighetens försörjningskedjor på nationell nivå där fokus ligger på centrala led. En annan myndighet har idag signerat ett avtal med en GIS-konsult som med start omgående och tillsvidare kommer att stötta organisationen.

Ytterligare en kund inom offentlig sektor har skrivit avtal med en specialist som fram till årsskiftet ska se till att kunskapsöverföring sker till nyanställda samt ansvara för kundens tjänsteplattform och dess förvaltning. En utvecklare ska arbeta med systemutveckling tillsammans med ett DevOps-team under ett långvarigt uppdrag hos vår kund inom apotek- och läkemedelsbranschen i Stockholm. Slutligen får lärosäte i södra Sverige får under fyra månader hjälp av en expert som ska sköta drift, support och vidareutveckling av MS SQL-server, samt migreringar mellan olika versioner.