28 augusti 2023

En konsult kommer under fyra månader att arbeta med daglig drift och förvaltning av en myndighets Windows server-plattform, samt övervakning och administration av både system och servrar.

En kommun får stöttning av en entreprenadupphandlare som ska verka som stöd i pågående upphandingar. Uppdraget väntas pågå under ett halvår.

En annan kommun kommer under fyra månader att samarbeta med en inköpssamordnare. Konsulten kommer bland annat att stötta vid avrop och förnyad konkurrensutsättning.

Ett kortare avtal har skrivits med en konsult som kommer att ansvara och undervisa kurser inom IT.

En konsult kommer att ta på sig ansvaret för att organisera och leda ett projekt hos en myndighet i Stockholm under en tidsperiod av två månader.

Under fyra månader kommer en DevOps-utvecklare tillsammans med ett team hos vår kund i Stockholm att arbeta med administration av Linux och proaktiv övervakning och underhåll av infrastruktur på plats och i Azure.