5 oktober 2023

I Göteborg har en konsult börjat sitt års långa uppdrag hos en myndighet, där hen har integrerats i teamet för digitalisering. Samtidigt får en annan myndighet stöd från en projektledare som ansvarar för app-implementering. I Stockholm arbetar en specialist och en projektledare tillsammans under två år med att strukturera högspecialiserad vård. Hos vår kund inom bank och finanssektorn har en Internal Communication Manager signerats för att säkerställa att medarbetarna är väl informerade och engagerade i enlighet med företagets strategier. Slutligen stöttar två systemdesigners en kund inom fordonsbranschen i Göteborg under ett år.