Upgraded går tvärtemot marknadstrenderna och levererar resultat som utmanar konsultmäklarbranschen.

Vi fortsätter att ta marknadsandelar även i november vilket vi även ser fortsätter in i december. Marknaden är något avvaktande om än på uppgång vilket gör att jag är otroligt stolt över vad vi gemensamt inom Upgraded åstadkommer och de resultat som vi skapar tillsammans säger Birgitta Hedegård, VD på Upgraded.

Ser man till årets första 11 månader så omsätter Upgraded 956 Msek vilket gör att vi med bred marginal kommer att omsätta över en miljard när 2023 är till ända. Som grund för den kraftiga tillväxten ligger såväl en fortsatt positiv utveckling av relationen med befintliga kunder men även nya strategiska ramavtal.

Arbetet med företagets geografiska expansion fortsätter med etableringar i Danmark och Norge där man upplever ett starkt intresse och fortsätter att rekrytera nyckelindivider. Utöver detta så ser vi även över en vidare internationell expansion under 2024 där en kartläggning nu pågår över kommande geografier.

Framgången beskriver Birgitta Hedegård till stor del beror på Upgradeds starka företagskultur.

– Vi lägger stor vikt vid att skapa en företagskultur där alla ska trivas. Vi bygger vårt varumärke på att vara den personliga konsultmäklaren. Det finns alltid någon att prata med bakom alla annonser och varje förfrågan. Vi ser att kunderna och leverantörerna väljer oss för att vi är närvarande, snabba och professionella. Vårt gedigna arbete med att hitta rätt kompetens och samarbetspartners grundar sig i att vi vill vara bättre än alla andra konkurrenter på marknaden. När man skapar en arbetsplats tillsammans med medarbetarna kommer hela verksamheten, att utvecklas och resultaten visar att vi gör rätt!

Publicerad av
Nathalie Hellgren
Dela