2 oktober 2023

En myndighet i Stockholm får stöttning av två konsulter som kommer att arbeta med att bedöma förutsättningar för införandet av nationell modell för riskbedömning respektive agera sakkunnig i myndighetens arbete med nivåstrukturering. En annan myndighet får hjälp av en IT-arkitekt under 9 månader. Ett fordonsföretag satsar på UX genom en UX-lead som kommer att stötta dem under ett halvår och en bankkund får stöd av en teamcoach till ett team med seniora medarbetare.