23 oktober 2023

Vi har framgångsrikt hjälpt fyra kunder att hitta nya konsulter med specifika expertisområden. En konsult kommer att undervisa i systemvetenskap vid ett lärosäte, en annan arbeta med CRL-listmigration i Norrköping, en tredje ska skapa en nationell handledningsplattform inom vården, och den sista ska utveckla grupp- och arbetsformer hos en kund i Göteborg.