20 september 2023

En myndighet erhåller stöttning från en IT-testledare som ska arbeta på halvtid fram till årsskiftet med ett testteam inom myndigheten.