21 augusti 2023

En förvaltningsmyndiget får stöttning av en konsult som under sitt uppdrag kommer att arbeta med Windowsserverdrift när det kommer till utveckling av befintliga och nya miljöer. Uppdraget kommer initialt att pågå under fyra månader.