15 juni 2023

Två konsulter har idag skrivit kontrakt med vår kund inom fordonsbranschen i Göteborg, en Fullstack-utvecklare och en System Designer. Deras uppdrag kommer sträcka sig över 6 respektive 12 månader.

Till två myndigheter har vi allokerat en konsult inom driftövervakning och en inom bland annat IT-säkerhet. Två spännande uppdrag som kommer att vara i 7 respektive 4 månader.

Tre separata banker i Stockholm har stärkt sina team med konsulter via oss. Rollerna är varierade och sträcker sig från en Junior Digital Designer, till en utvecklare inom inloggning och säkerhet, till en lösningsarkitekt. Dessa uppdrag kommer inledningsvis att pågå i 3-6 månader.

En konsult kommer under de nästkommande 6 månaderna att befinna sig hos vår kund inom telefoni i Stockholm och verka som deras Business Analyst.