Uppdragsbeskrivning

Vår kund söker en hybrid projektledare/ förändringsledare. Dem behöver dig som även kan projektleda, som kan realisera så att FGB i Helsingborg ökar Relex-användandet under 2024.
Din huvudsakliga uppgift kommer att vara att fokusera på programprognos och att övervaka överföring av ny funktionalitet till molnet. Det är av stor vikt att konsulten är mycket strukturerad.

Du kommer att arbeta tillsammans ett litet projektteam med resurser från inköpsavdelningen i Helsingborg, samt Relexkonsulter för att förbättra, förfina och tillgängliggöra befintlig funktionalitet i Relex.

Att kunna etablera samsyn och förståelse hos alla involverade med väldigt tydligt fokus på leveransen är en viktig nyckel för framgång. Att sätta ramverk för hur FGB ska arbeta i Relex, samt utbildningsplan för att nå dit, blir centralt.
Dem litar på att du har förmågan och vet hur förändringar hos användare genomförs, men också har projektledarens förmåga att sätta tydlig struktur och skapar planer och förutsättningar för en realisering.

Profil och meriter:

  • Skapa engagemang, samsyn och goda relationer
  • Leda ett team med kompetenser inom kommunikation och utbildning samt leda ett litet projektteam
  • Kunna sätta tydliga mål, tydlig struktur och klargöra förväntningar
  • Gärna projekt inom retail/dagligvaruhandel
  • Har förmåga att kommunicera lika obehindrat uppåt i organisationen som med team samt till leverantörer
  • Kan kommunicera, presentera och föra fram budskap på ett tydligt och involverande sätt
  • Meriterande är certifiering inom förändringsledning samt erfarenhet av att arbeta med strukturerad förändringsledning (ADKAR el motsvarande)
Detaljer

Referens:25514

Ort: Distans

Omfattning:50%

Startdatum:2024-01-08

Slutdatum:2024-12-31

Konsultförmedlare

Det går inte längre att söka den här tjänsten.