Uppdragsbeskrivning

Du  kommer att ingå i ett projekt som detaljerar den redan framtagna övergripande arkitekturen. Projektet kommer att fokusera på de komponenter som möjliggör arkitekturen. Exempel på det är komponenter för att registrera och hitta tjänster, identifiera parter o.s.v. Du ska skapa och dokumentera arkitektur på referensarkitekturnivå för dessa komponenter. Förutom att kunna utforma och beskriva referensarkitektur behöver du som konsult kunna verifiera de antaganden som referensarkitekturerna bygger på genom praktiska POC:ar (Proof of Concept). Det handlar alltså inte om regelrätt applikationsutveckling utan endast om de ”fragment” av applikationer som krävs för att säkerställa arkitekturens ändamålsenlighet. Organisationen använder Python och Docker för våra POC:ar.

Uppdraget kommer bland annat att omfatta framtagande av en arkitektur som innehåller stödtjänster för systemintegration som till exempel katalogtjänster. Det handlar om en arkitektur för ett digitalt ekosystem med möjliggörande komponenter som exempelvis kataloger över tjänsteutbud, där flera organisationer kommunicerar.

Arbetet bedrivs i ett projekt som för närvarande är bemannat med 5 personer. Projektet kommer att skalas upp ytterligare. Konsulten ingår som projektmedlem och samarbetar mycket nära med övriga projektmedlemmar och projektledare.

Skallkrav av erfarenheter:

  • Minst 5 år av att ha utformat integrationsarkitektur
  • Minst 3 år av att utforma och bygga REST-API:er
  • Av att skriva applikationer i Python
  • Docker
  • Minst 3 år av att skriva applikationer inom området systemintegration
  • Minst haft 3 uppdrag inom vilka ingått att skriva teknisk dokumentation
Detaljer

Referens:26024

Ort: Stockholm

Omfattning:100%

Startdatum:2023-11-27

Slutdatum:2024-07-31

Konsultförmedlare

Det går inte längre att söka den här tjänsten.