Uppdragsbeskrivning

Vår kund behöver hjälp till att utveckla och samordna deras dataskyddsarbete inom utbildningssektorn. Led teamet av dataskyddssamordnare och vägled dem i att uppfylla nationella dataskyddsstandarder. Kunden behöver nu rekrytera en Dataskyddsombud (DSO) för att bygga ett samarbetsvilligt team och stärka dataskyddsarbetet inom koncernen. Dem letar efter en engagerad och kommunikativ person med gedigen dataskyddskompetens för detta ledaruppdrag i en stor organisation.

Dem söker en person som är driven, strukturerad och trivs med både självständigt arbete och teamarbete. Tydlig kommunikation och förmågan att förklara och utbilda är viktiga, liksom en genuin passion för dataskyddsfrågor. Personliga egenskaper värderas högt.

Rollen innebär att:

 • Övergripande leda kundens dataskyddsarbete och det tillhörande teamet
 • Skapa policydokument och rapporter samt ge råd och stöd till verksamheterna
 • Leda dataskyddsteamet och stödja verksamheterna med tillämpningen av GDPR och annan dataskyddslagstiftning
 • Bevaka och rapportera eventuella brister i efterlevnaden till ledningen
 • Rapportera till Chefen för it- och informationssäkerhet och ingå i centrala stödfunktioner

Arbetsuppgifter inkluderar att:

 • Arbetsleda dataskyddssamordnarteamet inom koncernen
 • Vara kunskapsstöd och ge råd om GDPR och annan dataskyddslagstiftning
 • Övervaka efterlevnaden av GDPR och annan dataskyddslagstiftning internt
 • Rapportera dataskyddsfrågor och status till koncernledningen och styrelsen
 • Identifiera kompetensutvecklingsbehov och planera utbildningar inom dataskyddsfrågor
 • Agera rådgivande för ökat dataskydd och säkerställa åtgärders genomförande
 • Kravställa och införa säkerhetsåtgärder enligt dataskyddsförordningen
 • Hålla sig uppdaterad om utvecklingen inom lagstiftningen för behandling av personuppgifter

Din profil:

 • Relevant utbildning för uppdraget
 • Goda kunskaper i GDPR och närliggande lagstiftning
 • Erfarenhet av nationell och europeisk dataskyddslagstiftning
 • Ledarerfarenhet och förmåga att leda erfarna specialister
 • Erfarenhet av personuppgiftsfrågor eller som dataskyddsombud är meriterande
 • Positiv inställning till arbete i komplexa och dynamiska miljöer
 • Förmåga att kommunicera tydligt på svenska, både muntligt och skriftligt
Detaljer

Referens:26057

Ort: Stockholm

Omfattning:100%

Startdatum:2023-12-01

Slutdatum:2024-05-31

Konsultförmedlare

Det går inte längre att söka den här tjänsten.