Uppdragsbeskrivning

Detta projektet som förändringsledare förkommer att utveckla vår kunds Service centers Servicekontor och ge systemåtkomst till organisationen, för att möjliggöra exempelvis biometriupptagning. Utöver detta kommer även projektet att utbilda ca 430 handläggare på 35 servicekontor. Projektet bidrar till ökad krisberedskap, ökad kvalitet i servicemötet och mer tillgänglig service. Att servicen utförs inom samverkan med andra myndigheter bidrar även till en livshändelsebaserad service, som underlättar etablering och bidrar till en snabbare integration för den nyanlända.

Uppdraget som förändringsledare består i att handleda projektet i förbättrings-och utvecklingsarbetet och bidra med metoder och genomförande avseende kartläggning av arbetsprocesser, förändringsledning samt utbildning-och uppföljningsaktiviteter.

Organisationen lägger stort värde i att förändringsledaren anpassar sig utifrån situation och behov och ärfast vid en strategi eller modell. Det handlar om att först försöka förstå vad det är för typ av förändring (förändringsanalys) och sedan anpassa sitt förhållningssätt och sin strategi utifrån det och vara lyhörd och observant under arbetet för att kunna göra justeringar under resansgång.

Hos kunden är det cheferna som är förändringsledare. Det innebär att konsultensomförändringsledare verkar via myndighetens chefer. Här är det därför viktigt att tidigt göra berörda chefer delaktiga och stötta dem med process, verktyg och metoder.

Skallkrav:

 • 6års arbetslivserfarenhet av förändringsledning
 • Certifierad i ADKAR eller motsvarande
 • Behärska svenska i tal och skrift
 • Behärska engelska i tal och skrift

Börkrav:

 • Certifierad i ITIL eller motsvarande
 • 3års arbetslivserfarenhet av förändringsledning inom offentlig förvaltning
 • Uppnår kompetensnivå 4

Vem du är:

 • Kunskap: Hög kompetens inom aktuelltområde/roll
 • Erfarenhet: Är förebild för andra konsulter på lägre nivå, nivån uppnås normalt efter 4-8 års arbete inom aktuell roll
 • Ledning: Tar ansvar för delområde, kan leda en mindre grupp
 • Självständighet: Kan arbeta självständigt
Detaljer

Referens:26819

Ort: Delvis distans, Norrköping

Omfattning:50%

Startdatum:2024-01-15

Slutdatum:2025-10-31

Konsultförmedlare

Det går inte längre att söka den här tjänsten.