Uppdragsbeskrivning

Vår kund behöver nu ett konsultstöd för att stödja i upphandlingsfasen med projektledning, kravställning och processöversyn.
Du kommer att driva uppdraget gällande framtagande av förfrågningsunderlag till upphandling av system/tjänst för “digitalisering av nämndprocess”. Tjänsten innefattar såväl dokumenthanteringssystem/diarie som plattform för fördelning av politiska handlingar.

Till sin hjälp kommer resurser från organisationen finnas tillgängliga, och ett underlag i form av en förstudie finns att utgå från.
I uppdraget kan det även komma att ingå att omforma processen för hur handlingar behandlas för att få en homogen nämndhantering, som fungerar bra i den tjänst som ämnas upphandlas.

Uppdraget förväntas leda till en upphandling och implementation av tjänst gällande digital hantering av politisk nämndprocess som underlättar och skapar kvalitet för organisationen.

Krav:

 • Arbetat med projektledning i minst 5 år
 • Erfarenhet av området ärendehantering och verktyg  för politisk nämndhantering och god kännedom om marknaden
 • Erfarenhet av processkartläggning och kravmetodik
 • Tidigare erfarenhet av digitalisering av politisk process i offentlig sektor
 • Erfarenhet av offentlig förvaltning
 • Kunskap om lagstiftning, offentlig upphandling, informationssäkerhet och perosnuppgiftsbehandling
 • God förmåga gällande det svenska språket i tal och skrift
 • Arbetat med kravställning i offentlig upphandling i minst 5 år

Mervärdeskrav:

 • Bör ha erfarenhet av tjänsten Sokigo Evolution med tilläggsmodulen Netpublicator
 • Erfarenhet av tjänsten Ciceron
 • Erfarenhet av lösningar för digital signering
Detaljer

Referens:26998

Ort: Distans, Stockholms Län

Omfattning:50%

Startdatum:2024-02-01

Slutdatum:2024-08-31

Option:2024-12-31

Konsultförmedlare

Det går inte längre att söka den här tjänsten.