Uppdragsbeskrivning

Som inköpsledaren inom entreprenad för vår kund har du ansvaret för att planera, organisera projektets inköpsverksamhet inom bygg- och anläggningsprojekt. Genom att säkerställa effektiva inköpsprocesser bidrar inköpsledaren till projektens framgång och företagets övergripande mål.

Huvudsakliga ansvarsområden:

 • Utveckla och implementera inköpsstrategier i enlighet med projektets övergripande mål
 • Stötta och hitta synergier/inköpsrisker mellan klustrens projekt
 • Stötta med att genomföra marknadsanalyser för att identifiera potentiella leverantörer

Projektstöd:

 • Samarbeta med projektledare för att säkerställa att inköpsbehovet stödjer projektens krav och tidsramar
 • Koordinera inköpsresurser mellan klustren och projekten.
 • Projektstöd i att hantera inköpsbudgetar
 • Projektstöd i att följa upp och rapportera avvikelser från budgeten
 • Säkerställ att inköpsmandat och signering följer projektets riktlinjer
 • Projektstöd i att hantera ta fram beslutsunderlag tex. Supplier Contract Set Up/Review (Confirmation)

Riskhantering:

 • Identifiera och hantera potentiella risker inom inköpsprocessen

Uppföljning och rapportering:

 • Skapa och underhålla system för att övervaka inköpsaktiviteter så som klustergemensam inköpsplan och inköpstidplan
 • Analysera inköpsdata för att identifiera möjligheter till kostnadsbesparingar och förbättringar
 • Säkerställa att inköpsverksamheten följer tillämpliga lagar, regler och etiska riktlinjer
 • Implementera och övervaka efterlevnaden av företagets inköpspolicy

Kvalifikationer och kompetenser:

 • Starka förmåga att skapa och bibehålla relationer
 • Analytisk förmåga och strategiskt tänkande
 • Mycket goda administrativa kunskape
 • Förmåga att driva förändring och kontinuerlig förbättring
 • Erfarenhet av inköp inom bygg- och anläggningsbranschen
 • God förståelse för entreprenadspecifika utmaningar och krav
Detaljer

Referens:28892

Ort: Karlskrona

Omfattning:100%

Startdatum:2024-01-08

Slutdatum:2024-07-31

Ansök senast:2024-03-31

Konsultförmedlare