Uppdragsbeskrivning

Region Skåne implementerar med hjälp av Oracle Health ett digitalt vårdsystem för att ersätta ett antal applikationer som stödjer regionens vårdaktiviteter. Detta är det mest omfattande förnyelsearbetet i Region Skånes historia. För mer information se https://vardgivare.skane.se/tema/skanes-digitala-vardsystem-sdv/

SDV söker nu en Applikationsarkitekt, där du kommer ha ett strategiskt och taktiskt ansvar för funktionaliteten inom lösningen och dess tillhörande dokumentation. Ditt fokus är att tillföra djup kunskap och förståelse för plattformen och dess design, arkitektur, konfiguration och integrationer.

I rollen agerar du för att sammanhållen och funktionellt ändamålsenlig lösning etableras, implementeras, förvaltas och vidareutvecklas i linje med beslutade mål, strategier och tidsplaner. Du har en central position i utvärdering av ny funktionalitet och hur den förhåller sig till befintlig implementation samt taktiska roadmap och strategiska riktningar för vårdens digitala förflyttningar.

I uppdraget ingår att:

Definiera övergripande strategier för t.ex. utveckling, konfiguration och övervakning

Ha en bred förståelse för plattformen och dess förmågor samt en stark förmåga att förstå både det funktionella verksamhetsperspektivet som det tekniska perspektivet

Analysera ny funktionalitet från leverantör för olika verksamheter, plattformar och teknologier och bedöma hur den förhåller sig till befintlig implementation. Ha en god relation med leverantör och förstå roadmap för dess plattform

Dokumentera och ge stöd till att effektivisera konfigurationsprocesser

Definiera och initiera systemövergripande RCA (Root-cause-analysis)

Identifiera, utvärdera och rekommendera tekniska lösningar för att förbättra nuvarande processer

Förstå IT-branschens standard och praxis, för berörda delar, att förstå hur produktivitet kan effektiviseras och göras säkrare

Ur ett funktionellt perspektiv åskådliggöra arkitekturen och systemuppbyggnaden av Millenium för besluts- och förklaringsunderlag inom SDV och övriga intressenter

Initierar och definierar omfattning av systemtekniskt övergripande projekt

Tillhandahålla tekniskt ledarskap och kommunicera ut strategier och funktionell-tekniska vägval

Sätta standard och initiera underhållsplaner, admin guider inklusive tekniska guider och systemdokumentation

Rådgivande vid centrala förändringar i kodleveranser och releaser

Kunna bistå i analys, utvärdering och konsekvensbeskrivning av identifierade förändringar, (change requests och service requests) samt involveras i större förändringar som går via Changeprocessen (CAB CRs)

Ha verksamhetsförståelse och genom relationsbyggande samverka med berörda verksamheter så ansvar och uppgifter tydliggörs, efterlevs och underhålls

Vara en stark värderingsbärare och aktivt arbeta med kultur, ledarskap, medarbetarskap och kommunikation

Du har erfarenhet av liknande roller sedan tidigare och du har ett verkligt intresse för att förstå hälso- och sjukvårdsverksamheten och dess processer och arbetsflöden. Det är meriterande med dokumenterad erfarenhet av att arbeta som Applikationsarkitekt eller Lösningsarkitekt och kunskaper inom ITIL4 – gärna certifierad.

Du har en djup IT förståelse och besitter en stark förändringskraft. Du kan driva fram och genomföra beslut, du tar ett holistiskt perspektiv och gör sunda bedömningar. Du är kommunikativ och har god samarbetsförmåga då denna roll kräver ett tätt samarbete med många olika intressenter

Som person visar du mod och handlingskraft – du har den vilja, driv och engagemang som krävs för att driva de förändringar för att möta den nya vårdens krav. För att lyckas i rollen behövs ett tydligt ledarskap, tålamod, en god samarbetsförmåga och förståelse för verksamheter utanför ditt eget uppdrag. Du är en stabil person som har en god kombination av humor, civilkurage och ett hjärta som slår för att göra skillnad

Upgraded People tillsammans med Region Skåne agerar i enighet med och står bakom EUs och Sveriges sanktioner mot Ryssland och de som omfattas av dessa. Det medför att leverantörer som svarar på anbud för att leverera kompetens via Upgraded People till Region Skåne ger egen garanti om att leverantören ej omfattas av sanktionerna, och sedermera står bakom dessa med samma ståndpunkt.

Detaljer

Referens:36674

Ort: Lund

Omfattning:100%

Startdatum:2024-02-15

Slutdatum:2024-12-31

Konsultförmedlare

Det går inte längre att söka den här tjänsten.