Uppdragsbeskrivning
Regionfastigheter har en Azure-baserad miljö som kallas Transaktionsdataplattformen (TDP), som har till uppgift att aggregera och behandla data från regionens SCADAsystem.

För att vara framgångsrik i ditt uppdrag krävs mycket goda kunskaper om Azureplattformen och SCADA samt goda kunskaper om tekniska fastighetssystem i allmänhet.

Uppgifter inom uppdraget kommer innefatta felsökning och optimering för befintlig arkitektur, samt vidareutveckling där nya system kommer kopplas upp mot TDP.

Till din hjälp kommer du ha data engineers, power BI expertis samt stöd av experter inom bla energi och andra fastighetstekniska system.
Målet är att erbjuda en kostnadseffektiv, driftsäker och informativ miljö till Regionfastigheter och de olika användargrupperna som kommer nyttja TDP i sin vardag.

Tillhör kategori
Lösningsarkitekt

Detaljer

Referens:37378

Ort: Malmö

Omfattning:10%

Startdatum:2024-02-12

Slutdatum:2024-12-31

Konsultförmedlare

Det går inte längre att söka den här tjänsten.