Uppdragsbeskrivning

Vår kund söker en Upphandlare/Entreprenadupphandlare till ett uppdrag i Norrort.

Med en vakans och en sjukskrivning har upphandlingsenheten behov av en upphandlingsresurs för att möta behovet från beställarhåll. Avropet avser en konsult som kan jobba som upphandlare och genomföra upphandlingar av olika slag. Tonvikten är på varor och tjänster men även driftentreprenader kommer att förekomma. Konsulten ska även genomföra direktupphandlingar enligt kundens rutiner och avrop från egna såväl som ADDAs och STICs ramavtal som kunden är ansluten till. I uppdraget ingår att kommunicera och samverka med övriga upphandlare, upphandlingsjurist och avtalscontroller på enheten samt rapportera till upphandlingschef.

Konsulten ska ha möjlighet att vara på plats i kundens lokaler en dag i veckan då verksamheten uttrycker behov av det. Det finns dock goda möjligheter till digitala möte via Teams så att det inte ska vara nödvändigt varje vecka.

Skallkrav:

 • Erfaren och självgående konsult med minst 3 års erfarenhet av upphandling av varor och tjänster
 • Dokumenterad erfarenhet av att själv genomföra entreprenadupphandling
 • Möjlighet att vara på plats i kundens lokaler en gång per vecka vid uttalat behov av detta
 • Noga med att hålla deadlines
 • Noggrann i kommunikation till beställare
 • Noggrann och tydlig vid författande av upphandlingsdokumention

Börkrav:

 • Hög servicekänsla
 • Lätt för att ta och följa instruktioner, använda mallar och rutiner hos beställaren
 • Kunskaper i eAvrop
 • Noggrann och tydlig vid författande av upphandlingsdokumention
 • Erfarenhet av entreprenadupphandling med AB04 och ABT06

I anbudet ska två referenser uppges.
Dessa referenser ska avse liknande uppdrag, dvs upphandlingskonsult avseende varor, tjänster och driftentreprenader.

 

Observera att sista ansökningsdatumet är den 13:e feburari

Detaljer

Referens:37704

Ort: Stockholms Län

Omfattning:60-100%

Startdatum:2024-02 snarast

Slutdatum:2024-05-31

Option:2024-06-30

Konsultförmedlare

Det går inte längre att söka den här tjänsten.