Uppdragsbeskrivning

Vår kund i Eskilstuna söker ett team med totalt fyra konsulter för beställarstöd inom kravhantering, arkitektur och testledning. Uppdraget kommer starta i mars och pågå fram till september med möjlighet till förlängning. Arbetet kommer att ske i kundens lokaler i Eskilstuna, distansarbete är möjligt efter dialog med uppdragsgivare.

2 st IT-kravställare: Kravställare mot leverantör och därigenom tekniskt beställarstöd till projektledare, förvaltningsledare och arkitekt.

IT-testledare: Leda och dokumentera integrationstester och acceptanstester.

IT-arkitekt: Övergripande IT-arkitektur och konceptuell IT-arkitektur som kravställning och underlag för IT-leverantörs lösningsförslag, granskning av lösningsförslag från IT-leverantörer.

Krav:

  • Uppfyllnad av kompetensnivå 4 som minimum för samtliga ingående roller i teamet.
  • Tillhandahålla djup kunskap finnas i uppdragsgivarens IT-miljö för alla ingående roller i teamet.
  • För rollerna IT-kravställare och IT-arkitekt krävs dessutom djupa kunskaper inom uppdragsgivarens verksamhet med betoning på främjande och tillsyn, varav sistnämnda särskilt inom elcertifikat och ursprungsgarantier.
Detaljer

Referens:38038

Ort: Eskilstuna

Omfattning:100%

Startdatum:2024-03-01

Slutdatum:2024-09-30

Konsultförmedlare

Det går inte längre att söka den här tjänsten.