Uppdragsbeskrivning

Vår kund, Täby Kommun söker en Informationssäkerhets- och dataskyddssamordnare.

Avropet omfattar en (1) resurskonsult till max 50 % av en heltidstjänst för utförande av beskrivet uppdrag. Uppdraget avser att täcka upp arbete för idag vakanta tjänster. Arbetet bedöms som mer angeläget under uppstartstid, och kan minska mot slutet. Uppdragstiden kan pågå till dess att vakanserna täckts med ordinarie personal, dock minst 3 månader och högst 6 månader. Arbetet sker på plats i kommunledningskontoret i Täby kommun.

Krav på leverans:
Leveranser sker enligt överenskommelse, och uppställda krav. Exempel på leveranser är genomförda klassningar, uppbyggnad av och framställan av processbeskrivningar, verkställd projektledning i förändring, rådgivning till verksamhet samt upprättande och underhåll av registerdata.

Rollen är att under en övergångsperiod stärka arbetet med informationssäkerhet och dataskydd centralt i organisationen. Rollen förutsätter ett starkt självledarskap, med god förmåga att aktivt samverka och knyta kontakter inom organisationen såväl som samarbete med nyckelpersoner i närmaste gruppen. Arbetet kommer att ske i nära samarbete med dataskyddsombud, och cybersäkersäkerhetsansvarig, såväl som it-specialister och verksamhetsrepresentanter.

Förväntat resultat:
Konsultens arbete ska ge trygghet i att Täby kommun följer den lagstiftning och de krav som finns på respektive område under uppdragstiden. Konsulten ska även självständigt kunna driva arbetet med att anpassa kommunens arbete, processer och funktioner i enlighet med kommande NIS2-lagstiftning, samt kringliggande arbete med dataskydd.

Krav på dokumentation:
All dokumentation sker i av Täby anvisade system och enligt redan inarbetade processer. Täby kommun kommer att förse konsulten med arbetsutrustning för uppdraget.

Handlingar som ska ingå i offert:

 • CV
 • Referensförteckning
 • Certifikat (Certified Information Systems Auditor® (CISA®))
 • Pris

Skallkrav:

 • Mycket goda kunskaper inom systematiskt arbete med informationssäkerhets- och dataskyddsfrågor.
 • Mycket goda kunskaper inom de regelverk som gäller för GDPR samt NIS och kommande NIS2.
 • Tidigare erfarenhet av arbete inom kommunal organisation.

Börkrav:

 • Meriterande om kunskaper om hur Täby kommun arbetar med ovan frågor
 • Kunskap och erfarenhet av SKRs verktyg KLASSA.
 • Erfarenhet av genomförda konsekvensanalyser, DPIA inom kommunal organisation
 • Erfarenhet av framtagande av riktlinjer, policys och anvisningar inom området

Övriga krav:

 • Referensuppdrag: Konsultens erfarenhet ska styrkas genom två likvärdiga (2) referensuppdrag inom kommuner de senaste fem åren med följande innehåll: Uppdragets namn och typ av uppdrag, omfattning samt värdet på uppdraget. Beskrivning av uppdragets planering, genomförande, resultat och uppföljning. Ange även tidpunkten för uppdraget. Start- och slutdatum (Skicka in som separat PDF-fil)
 • Kontaktuppgifter referensperson: Ange minst en (1) arbetsrelaterad referens

För att kunna ansöka för detta uppdrag måste du vara en registrerad användare i vår portal som är helt kostnadsfri. Är du ny användare och vill registrera dig eller ditt bolag i Upgrades portal klicka här: https://portal.upgraded.se/

Detaljer

Referens:38287

Ort: Täby

Omfattning:50%

Startdatum:2024-02-26

Slutdatum:2024-05-15

Konsultförmedlare

Det går inte längre att söka den här tjänsten.