Uppdragsbeskrivning

Vår kund söker fyra (4) konsulter till sektion Identitet och behörighet inom enhet Infrastruktur och drift på avdelning IT.

Behovet innefattar rollerna Projektledare (1st), Lösningsarkitekt (2st) och IT-säkerhetstekniker (1st).

Efterfrågade konsulter förväntas att jobba som ett team för att lösa kundens givna uppdrag.

Uppdraget är uppdelat i två huvudaktiviteter.

Aktivitet 1:

Aktiviteten innefattar att göra en behovsanalys för att utifrån den presentera en långsiktig strategisk handlingsplan för verksamheten Identitet och Behörighet.

Behovsanalysen och handlingsplanen skall ta hänsyn till kravbilder från relevanta intressenter. Det kan vara från kundens organisation, externa intressenter, olika lagar och regelverk som behöver tas hänsyn till, avgränsningar, målformulering och vilka resurser som finns. Uppdraget kan skifta i inriktning beroende på vad som framkommer under uppdraget. IT-konsultteamet ska ansvara för att intervjua intressenter, inventera, sammanställa, analysera och utreda verksamhetens behov och krav. Samt utveckla och dokumentera en strategisk målbild med en övergripande handlingsplan för att nå denna.

Aktivitet 2:

Aktiviteten innefattar att ta fram lösningar för verksamheten Identitet och Behörighet utifrån beslutad strategi och handlingsplan. I uppdraget ingår att interagera med relevanta intressenter samt utveckla och implementera relevanta lösningar och tjänster. Uppdraget kan även omfatta viss drift och förvaltning av lösningar och tjänster.

Resultatet av aktivitet 1 och 2 ska ge kunden en tydlig handlingsplan för nedanstående sakområden, samt utveckling och implementering av lösningar för dessa:

 • Certifikathantering & PKI
 • Identitets- och Behörighetsstyrning
 • Tvåfaktorsautentisering

Därutöver ska handlingsplanen omfatta förslag på hantering av nedanstående sakområden:

 • Automatisering
 • Självbetjäningsfunktion
 • SAML
 • Passordshantering
 • e-ID

Skallkrav:

 • Samtliga offererade konsulter ska ha god förmåga att uttrycka sig på svenska i tal och skrift

Projektledare på nivå 4 ska uppfylla nedanstående krav:

 • Erfarenhet av lösningar inom PKI-området
 • Erfarenhet av krav- och processanalys av IT-lösningar inom offentlig sektor
 • Insatt i DIGG:s regelverk och specifikationer relaterat till IAM-lösningar

Lösningsarkitekter på nivå 4 ska uppfylla nedanstående krav:

 • Erfarenhet av lösningar inom AD/ADFS-området
 • Erfarenhet av lösningar inom certifikathantering och PKI-området
 • Erfarenhet av krav- och processanalys av IT-lösningar inom offentlig sektor
 • Insatt i DIGG:s regelverk och specifikationer relaterat till IAM-lösningar

IT-säkerhetstekniker på nivå 4 ska uppfylla nedanstående krav:

 • Lösningar inom PKI-området t.ex:
 • eID-utgivning
 • Autentisering och PKI-lösningar
 • e-identiteter och kortutgivning
 • Förstå och följa den övergripande referensarkitektur som tillämpas inom offentlig sektor för IAMlösningar
 • God kunskap om lösningar avseende Identitet och Behörighet inom offentlig sektor och då särskilt lösningar för eID-utgivning samt hur kunders verksamhet stöds av IT-leveranserna i nämnda lösningar
 • Mer än fyra (4) års relevant erfarenhet av eID-utgivning, autentisering och PKI-lösningar, samt marknaden för e-identiteter och kortutgivning
 • Konsulten ska vara insatt i DIGG:s regelverk och specifikationer relaterat till IAM-lösningar

Börkrav:

 • IT-drift i en svensk myndighet, erfarenheten ska vara aktuell och ha arbetats med inom de senaste 5 åren
 • Införande av tjänster inom området IAM, erfarenheten ska vara aktuell och ha arbetats med inom de senaste 5 åren

Mervärden certifiering/certifikat:

 • Active Directory
 • IAM-ramverk och processer
 • SAML-tekniker och verktyg

(Eventuell kopia på dessa skall uppvisas under intervju)

CV:

Ska inkludera beskrivningar av hur konsulten uppfyller ska- och börkrav genom tidigare erfarenhet.

Referensuppdrag:

Två referensuppdrag skall bifogas per konsult.

Detaljer

Referens:38291

Ort: Örebro

Omfattning:100%

Startdatum:2024-04-01

Slutdatum:2026-04-30

Konsultförmedlare

Det går inte längre att söka den här tjänsten.