Uppdragsbeskrivning

Vi söker just nu en Dataskydds- och Juridisk Rådgivare inom Retail till vår kund.

Erfarenhet och kompetens:

  • Erfarenhet av verksamhetsbaserad rådgivning inom dataskydd och juridiska frågor.
  • Kunskap om och erfarenhet av arbete inom detaljhandeln (Retail) och förmåga att erbjuda skräddarsydd rådgivning för denna sektor.

Kundrelationer och Marknadsföring:

  • Kompetens i att hantera kundrelationer och svara på frågor relaterade till marknadsföring.
  • Förmåga att identifiera dataskyddsrelaterade risker inom marknadsföringsinitiativ och föreslå lämpliga åtgärder för att hantera dessa risker.

Riskhantering och Åtgärdsförslag:

  • Förmåga att definiera dataskyddsrelaterade risker och föreslå lämpliga åtgärder för att minimera eller hantera dessa risker.
  • Erfarenhet av att balansera risk och att kunna ge förslag på åtgärder för att mildra eller minimera risker även om de inte helt elimineras.
  • Inkludera riskhantering och åtgärdsförslag som en del av kontinuerlig uppföljning och förbättringsprocess
Detaljer

Referens:38375

Ort: Stockholm

Omfattning:100%

Startdatum:ASAP

Slutdatum:2024-08-16

Konsultförmedlare

Det går inte längre att söka den här tjänsten.