Uppdragsbeskrivning 

Vår kund söker konsult/konsulter för utrednings systemstöd.

VA-Banken är ett system för förvaltningen som innehåller hela VA-anläggningens geografiska position, information samt anläggningsdokumentation för ledningsnät och till viss del tekniska anläggningar. Systemet används för att hantera planerat och avhjälpande underhåll. VA-Banken saknar stöd för tidrapportering, ekonomi, lagerhållning mm. För avdelningen Ledningsnät är VA-Banken grunden för verksamheten och det används för allt underhållsarbete som sker idag.

Syftet och mål med uppdraget

Uppdraget syftar till att genomföra en förstudie som beskriver möjligheterna att integrera VA-Banken och IFS-systemen på olika nivåer. Syftet är att skapa beslutsunderlag för att genomföra en integration av systemen

Fas 1 – Lösningsförslag

  • Kartlägging av beroenden och dokumentera ingående processer
  • Utreda den tekniska miljön för att få en tydlig och dokumenterad bild av möjligheten till integration mellan systemen.
  • Ta fram möjliga lösningsförslag för att kunna fatta beslut och för för att kunna dela upp fortsatt arbete i olika delprojekt och planera hur en integration mellan systemen skulle kunna ske.

Projektet skall genomföras utifrån ett perspektiv att IFS kan komma att bytas ut.

Två till tre alternativ presenteras under vägen och slutligen en rapport som beskriver förslag till fortsatt handlingsplan för att kunna integrera systemen och hur detta skulle kunna genomföras.

Fas 2 – Genomförande plan (Option)

Ta fram underlag för att kunna planera när och hur de olika delprojekten ska genomföras och vilka resurser som krävs avseende personal och pengar. Eventuell samordning med andra pågående och planerade projekt på förvaltningen ska också belysas.

Genomförande av uppdraget:

  • Arbetet innebär granskning av befintlig dokumentation, intervjuer av nyckelpersoner i verksamheten, dokumentera nuläge och behov samt framtagande av lösningsförslag.
  • Till stöd i utredningen finns två personer som kommer att bistå i arbetet, de arbetar som Förvaltningsledare IT samt Integrationsspecialist.
  • Då utredningen spänner över båda nuläges-/behovsanalys och lösningsförslag kan olika resurser från leverantören behövas.
  • Utförande person/-er kommer tilldelas deras standarddator, då egen dator inte får användas i deras miljö.

Obligatoriska krav:

  • Personen/personerna skall vara svensk medborgare.
  • Sekretessavtal skall skrivas innan uppdraget påbörjas
  • Utförande resurser skall vara på minst nivå 3.
Detaljer

Referens:38383

Ort: Göteborg

Omfattning:120h

Startdatum:2024-03-18

Slutdatum:2024-06-14

Option:2024-12-31

Konsultförmedlare

Det går inte längre att söka den här tjänsten.