Uppdragsbeskrivning: 

Avropet omfattar en (1) resurskonsult till 100% av en heltidstjänst för utförande av beskrivet uppdrag. Uppdraget förväntas pågå angiven kontraktstid där det finns möjlighet till förlängning två gånger tre månader. Senior LSS-handläggare inkl. viss handledning i ärenden enligt beskrivning av kraven.

Arbetet sker på vardagar, kontorstid i kommunens lokaler. Möjlighet till delvis distansarbete. Uppskattad tid i timmar för uppdraget: 40 tim/vecka.

Förväntat resultat Konsulten förväntas var tillgänglig i de ärenden som tilldelas samt tillgänglig för en handläggargrupp på fem som kan ställa frågor kring sina ärenden. Rapportering sker till avdelningschef äldre och LSS.

Krav på dokumentation Inget krav på dokumentation utöver gängse dokumentation i handläggningen av individärenden enligt LSS och SoL.

Hantering av personuppgifter Känsliga personuppgifter så som hälsa, funktionsnedsättning hanteras i handläggningen.

Handlingar som ska ingå i offert – CV – Referensförteckning – Pris

Skallkrav

  • God erfarenhet av handläggning enligt LSS och SoL. Alla åldrar upp till 65 år och vissa som behåller sina LSS-insatser efter 65 år, även barnärenden enligt LSS.
  • God erfarenhet att vägleda mindre erfarna kollegor

Övriga krav

  • Två (2) referensuppdrag (bifoga i separat PDF)

För att kunna ansöka för detta uppdrag måste du vara en registrerad användare i vår portal som är helt kostnadsfri. Är du ny användare och vill registrera dig eller ditt bolag i Upgrades portal klicka här: https://portal.upgraded.se/

Detaljer

Referens:38428

Ort: Danderyd

Omfattning:100%

Startdatum:2024-02-26

Slutdatum:2024-04-30

Konsultförmedlare

Det går inte längre att söka den här tjänsten.