Uppdragsbeskrivning

OBS vid ansökan, bifoga lämpliga dokument/CVn samt ange pris.

Leverans skall ske som teamleverans, estimerad beläggning är 2,5 FTE.

Kompetensnivå junior/senior/expert, beroende på hur teamet sätts ihop.

Nuläge

Leveranskapaciteten för hantering av förändringsarbeten inom Region Skånes IAM Plattform behöver förstärkas, specifikt inom Microsoft Identity Manager (MIM 2016SP2).

Syfte

Stötta förvaltningsorganisationen av Region Skånes IAM Plattform inom förändringsarbeten samt agera som 3rd line support. Inkluderar även arbetsledning av resurserna. Avser främst komponenten Microsoft Identity Manager 2016 SP2 (MIM 2016SP2) och dess system integrationer. I dagsläget ca 15 tal befintliga systemintegrationer för livscykelhantering av identiteter och behörigheter. Förändringsarbetet kan ha beröringspunkter på övriga komponenter inom IAM Plattformen.

Förändringsarbeten inkluderar konfiguration och utveckling av ny funktionalitet i produkten Microsoft Identity Manager 2016 SP2 (MIM 2016SP2).

Finns en backlog av aktiviteter som är i behov av att utföras under 2024.

Inkluderar exempelvis:

 • Design, arkitektur för nya funktioner och integrationer i MIM 2016SP2.
 • Utveckla/bygga/konfigurera connectorer för nya system som skall integreras i MIM 2016SP2.
 • Modifiering av befintliga connectorer för integrerade system.
 • Design och teknisk implementation av nya processer för livscykelhantering av identiteter.
 • Modifiering av befintliga processer inom livscykelhantering av identiteter.

Utöver backlog aktiviteter, även hantera nya behov som kan inkomma under 2024, för vidareutveckling av IAM Plattformens MIM 2016SP2 komponent.

3rd line support inkluderar avancerad felsökning inom Microsoft Identity Manager 2016 SP2 (MIM 2016SP2) och de befintliga integrationer och funktioner som är utvecklade inom Region Skåne sedan tidigare.

Inkluderar exempelvis:

 • Hantera bugrättningar i befintliga funktioner och connectorer.

Uppdraget inkluderar även driftsättning av ny funktionalitet i produktionsmiljö.

Mål

Utifrån planering och prioritering av befintlig backlog som sker i samråd med beställare bedriva kontinuerlig vidareutveckling av Region Skånes IAM Plattform under 2024

Beskrivning av önskad roll:

 • Arbetsleda och koordinera förändringsarbeten utifrån den planering och prioritering som sker i samråd med beställare
 • Agera lösningsarkitekt för design av nya funktioner och integrationer i MIM 2016SP2
 • Hantera kravinsamling
 • Agera 3rd line support
 • Framtagande av processbeskrivningar samt användarfall, testfall
 • Vara delaktig i genomförande av testfall
 • Utveckling inom .Net
 • Bygga/utveckla/modifiera connectorer baserade på ECMA (Extensible Connectivity Management Agent)
 • Konfigurera MIM 2016SP2 standard connectorer
 • Konfigurera MIM 2016SP2
 • Bygga/utveckla/modifiera workflow i MIM 2016SP2
 • Bygga/utveckla/modifiera regler och policys i MIM 2016SP2
 • Konfigurerar dynamiska grupper/roller (kriteriebaserade) i MIM 2016SP2

Beskrivning av önskad kompetens:

 • God erfarenhet av att arbetsleda och koordinera det team som skall bedriva förändringsaktiviteterna
 • God erfarenhet av framtagande av design specifikationer samt arkitektur material för granskningar
 • God kännedom samt erfarenhet av Microsoft Identity Manager (MIM 2016SP2)
 • Meriterande att ha kunskap samt erfarenhet av att ha utvecklat system specifika integrationer baserat på ECMA (Extensible Connectivity Management Agent)
 • Erfarenhet av utveckling i Visual Studio samt .Net, C#
 • Erfarenhet av utveckling i SQL programmering
 • Erfarenhet av konfigurering/anpassning av SQL databaser och vyer
 • Erfarenhet av utveckling i PowerShell programmering
 • God erfarenhet av integrationer och gränssnitt och teknisk kunskap inom SQL, LDAP, REST, SOAP, JSON m.m
 • Meriterande att ha kunskap samt erfarenhet av integration mot katalogtjänst HSA
 • Erfarenhet av kravinsamling
 • Erfarenhet av framtagande av användarfall
 • Erfarenhet av arbete med testfall i ReqTest
 • God erfarenhet av arbete i Azure DevOps, samt versionshantering av källkod

 

Detaljer

Referens:39303

Ort: Delvis distans, Lund

Omfattning:100%

Startdatum:2024-04-01

Slutdatum:2024-12-31

Option:100%

Konsultförmedlare

Det går inte längre att söka den här tjänsten.