Uppdragsbeskrivning
Region Skåne implementerar med hjälp av Oracle Health ett digitalt vårdsystem för att ersätta ett antal applikationer som stödjer regionens vårdaktiviteter. Detta är det mest omfattande förnyelsearbetet i Region Skånes historia. För mer information se https://vardgivare.skane.se/tema/skanes-digitala-vardsystem-sdv/

SDV söker nu en Uppdragsledare där du ingår i utrullningsorganisationen i SDV. Teamet Driftstart ska på ett systematiskt sätt säkerställa aktiviteter som behöver genomföras och förberedas. Samt säkerställa att organisation och processer etableras för att hantera arbetet och att dessa integreras i den idag etablerade utrullningsorganisationen. Ska säkerställa att driftstart genomförs på ett sådant sätt och med ett sådant resultat så att det stödjer en fungerande verksamhet efter att systemet har gått live.

Önskad kompetens

  • Uppdragsledare med erfarenhet av att driva arbete inom området ”kontinuitet och beredskap”
  • Erfarenhet av riskhantering
  • Erfarenhet av framtagning av reservrutiner, återställningsrutiner och återgångsrutiner
  • Erfarenheter av att leda testaktiviteter
  • Erfarenhet av projektledning och planering kopplat till vattenfall samt Agila metoder
  • Erfarenhet att med trygghet leda större grupper i workshops
  • Goda kunskaper inom det engelska språket krävs
  • Meriterande 1: Erfarenhet verktyg ”Agility” (tidigare VersionOne)
  • Meriterande 2: Erfarenhet av Region Skånes processer inom kontinuitet och beredskap

Tillhör kategori
Uppdragsledare

Detaljer

Referens:44328

Ort: Lund

Omfattning:100%

Startdatum:2024-04-01

Slutdatum:2025-12-31

Konsultförmedlare

Det går inte längre att söka den här tjänsten.