Uppdragsbeskrivning

OBS fastpris! – vid ansökan ange fastpris per månad.

Vi söker en erfaren konsult med gedigen ledarerfarenhet av omfattande och komplexa införandeprojekt med många olika beroenden och variabler, företrädelsevis med erfarenhet inom lager, lagerautomation, logistiksystem och affärssystem för att säkerställa robust försörjning av material och läkemedel för den skånska hälso- och sjukvården.

Rollen kräver stor erfarenhet av att leda både IT projekt och verksamhetsprojekt från stora organisationer samt att man har gedigen erfarenhet av förändringsledarskap och av att leda huvudprojekt.

Konsulten ska vara strukturerad, uthållig och drivande samt ha goda ledaregenskaper och goda kommunikativa färdigheter. Det krävs även erfarenhet av att leda projekt som omfattar implementation av system för materialplanering och lager samt avtalsuppföljning.

Uppdraget omfattar att leda ett huvudprojekt som ska genomföra ett införandeprojekt av en digital lösning till försörjningsflödet för material samt läkemedel för hela Region Skåne.

Den föreslagna lösningen är framarbetad genom förberedande förstudier och designarbete.

För att lyckas med implementeringen måste ett flertal regionövergripande verksamhetsförändringar planeras, genomföras och följas upp parallellt med implementering/installation av nytt system.

Vi söker en huvudprojektledare som ska leda arbetet med bland annat följande innehåll:

 • Planera, leda, koordinera, driva och följa upp projektet i med tillhörande verksamhetsförändringar.
 • Ta fram detaljerad projekt- och tidplan för införande tillsammans med Region Skåne och leverantör.
 • Driva projekt enligt Region Skånes projektmodell och tidplan.
 • Implementera projektet enligt framtaget projektdirektiv.
 • Kommunicera kring, organisera, skapa engagemang och genomföra nödvändiga förändringar/förbättringar i olika processer som berör regionens verksamheter.
 • Leda projektgruppens arbete, kommunicera med styrgrupp, leverantör och huvudprojektets olika delprojektledare.
 • Säkra upp tester av föreslagen lösning tillsammans med Testkomptenscenter och leverantör.
 • Följa budget och följa upp förväntade/beräknade hemtagningseffekter.

Meriterande:

 • Erfarenhet från hälso- och sjukvårdssektorn
 • Kunskap om lagar och regelverk för hantering av läkemedel
 • Erfarenhet och kunskap inom lager och logistik
 • Erfarenhet av lagerautomation
 • Erfarenhet inom e-handel
 • Erfarenhet från Region Skåne
 • Erfarenhet av arbete inom offentliga verksamheter

Vad vi erbjuder:
Du kommer att bli en del av ett engagerat team som arbetar med att göra verklig skillnad inom hälso- och sjukvården. Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där du får möjlighet att utvecklas professionellt och bidra med din expertis i ett av Region Skånes viktigaste utvecklingsprojekt.

Uppdragsstart är flexibel 15/8 – 1/9.

Primär stationering är Malmö-området men uppdraget kräver över tid, närvaro på olika orter i Skåne.

 

Detaljer

Referens:44529

Ort: Skåne

Omfattning:100%

Startdatum:2024-08-15

Slutdatum:2026-04-30

Konsultförmedlare

Det går inte längre att söka den här tjänsten.