Uppdragsbeskrivning

Till vår kund Sundbybergs stad söker vi nu en auktoriserad advokat med erfarenhet av förhandling till ett konsultuppdrag.

Sundbyberg driver via affärsområdet Nya Stadskärnan en förnyelse av centrala Sundbyberg. I projektet ingår en utbyggnad och en överdäckning av järnvägsspåren genom Sundbyberg. För att möjliggöra detta krävs omfattande överenskommelser med Trafikverket. Sundbyberg behöver därför tillfälligt förstärka sin organisation för att driva förhandlingen, främst avseende tillägg till befintlig medfinansieringsöverenskommelse.

Arbetet sker på plats med möjlighet till distansarbete, löpande avstämningar sker via mail/teams men det finns en förväntan att delta på plats vid vissa möten såsom förhandlingsmöten med Trafikverket tex. Uppdragets omfattning bedöms vara 40% av en heltid över perioden, dvs ca två dagar per vecka.

Krav på leverans:
Konsulten skall inträda i rollen som förhandlare för ovan nämnda projekt och skall på ett professionellt sätt företräda Sundbyberg gentemot Trafikverket och andra intressenter. I arbetet ingår att på ett ansvarsfullt sätt driva förhandlingen framåt i samklang med Sundbybergs riktlinjer och också komma med rekommendationer för fortsatt arbete.

Arbetet sker i nära samarbete med Sundbybergs projekt- och styrgrupp. Avstämningar sker löpande och rapportering sker till Projektchef.

Förväntat resultat:
Konsulten företräder Sundbybergs stad i förhandling med Trafikverket avseende tillägg 2 till medfinansieringsavtalet för projekt Mälarbanans genomförande vilket ger förutsättningar för stadsutvecklingsprojekt Sundbybergs stadskärna. Konsulten ska driva förhandlingen med Sundbybergs stads bästa i fokus. För tjänsten är det viktigt att kunna arbeta självständigt samt inhämta kunskap från övriga projektdeltagare samt Stadens förvaltningsorganisation. Konsulterna ska ha förmågan att strukturera och planera sitt arbete och tar stort ansvar för sina arbetsuppgifter. Konsulterna ska vara lyhörda, kommunikativa och leverera hög kvalitet och behärska det svenska språket väl i tal och skrift.

Krav på dokumentation:
Konsulten dokumenterar, följer upp och rapporterar löpande. Detta sker genom SharePoint, e-post och möten.

Handlingar som ska ingå i offert:

  • CV
  • Referensförteckning
  • Pris

Skallkrav:

  • Konsulten är en auktoriserad advokat med flera års praktisk erfarenhet
  • Jur. kand. utbildning eller motsvarande
  • Minst 10 års erfarenhet av liknande stora, komplexa projekt där uppdragsgivaren varit stat eller kommun för förståelse för de särskilda krav som ställs på rollen
  • Det är ett krav att konsulten har stor vana av självständigt arbete såsom part vid förhandling av komplexa avtal både på strategisk nivå och genomförandenivå
  • Konsult behärskar det svenska språket väl i tal och skrift

Övriga krav:

  • Erfarenheten styrks genom tre antal referensuppdrag med exempelvis följande innehåll: Uppdragets namn och typ av uppdrag, omfattning samt värdet på uppdraget. Beskrivning av uppdragets planering, genomförande, resultat och uppföljning. Ange även tidpunkten för uppdraget. Start- och slutdatum. Uppdragsgivare (Bifogad i separat bilaga)

För att kunna ansöka för detta uppdrag måste du vara en registrerad användare i vår portal som är helt kostnadsfri. Är du ny användare och vill registrera dig eller ditt bolag i Upgrades portal klicka här: https://portal.upgraded.se/

Detaljer

Referens:45705

Ort: Stockholm

Omfattning:40%

Startdatum:2024-03-15

Slutdatum:2025-03-31

Konsultförmedlare

Det går inte längre att söka den här tjänsten.