Uppdragsbeskrivning

Just nu letar vi efter en Nätverksarkitekt för en spännande kunduppdrag. Du kommer att stödja genomförandet av en förstudie för IT-drift. Målet är att hjälpa verksamheten att utarbeta en nulägesanalys och identifiera viktiga gap i deras nuvarande externa IT-drift. Uppdraget är tidskritiskt och måste slutföras inom projektets tidsram. Verksamhetens externa IT-drift innefattar både Linux-baserade kontainerlösningar (Kubernetes) med mikrotjänster och traditionella Windows-lösningar med stöd från VMware virtualiseringsplattformar

Uppskattningsvis är uppdragets omfattning ca 150 timmar. Det krävs en viss flexibilitet eftersom omfattningen kan variera löpande. Omfattningen är endast en uppskattning, fördelningen och omfattningen kan komma att utökas eller minskas i omfattning under avtalstiden.

Skallkrav:

  • Minst fem (5) års erfarenhet av IT-arkitektur och systemlösningar inom infrastruktur/IT-drift
  • Minst arbetat i två (2) år med Hybridlösningar (Onprem, IaaS, PaaS, SaaS, XaaS)
  • Minst fem (5) års erfarenhet av uppdrag inom container lösningar (kubernetes) och micro tjänster
  • Minst haft en teknisk roll i två (2) uppdrag inom komplexa nätverkslösningar (Lastbalasinering, segmentering, nätverkskryptering)
  • Minst haft två (2) uppdrag inom vilken konsulten ansvarat för hanteringen av moderna plattformar för infrastruktur/IT-drift
  • Minst två (2) uppdrag ska ha omfattat framtagandde av en ritning för att leda till en nulägesanlys som resultat samt framtagandet av nulägesanalysen
  • Minst haft ett (1) uppdrag som omfattat framtagande av en transformationskarta
  • Minst ett (1) projekt erfarenhet av att arbeta med arkitektur och systemlösningar för IT-drift inom området offentlig sektor

RERENSUPPDRAG:

För offererade konsulter för rollen ska anbudsgivaren inkomma med två (2) referensuppdrag per konsult.
Referensuppdraget får vara pågående och inte äldre än tre (3) år från sista anbudsdag.
Anbudsgivaren ska redovisa att offererade konsulter uppfyller kraven på referensuppdraget nedan genom att bifoga ifyllda bilagor.

Nedan krav ska uppfyllas i referensuppdraget:

  • Referensuppdraget ska ha omfattat att ha en ledande roll som omfattat design, felsökning och rådgivning inom IT-nätverk baserat på kontainerteknologi (kubernetes) och mikro tjänster.
  • Referensuppdraget ska ha omfattat att arbeta med design och rådgivning inom nätverksteknologier och IT-nätverk med ex Cisco produkter och F5 lastbalanserare.

FIKTIVT UPPDRAG:
Fiktivt uppdrag skall skickas med i anbud, se underlag

Detaljer

Referens:45723

Ort: Stockholm

Omfattning:150 timmar

Startdatum:2024-04-15

Slutdatum:2024-09-30

Option:2024-11-30

Konsultförmedlare

Det går inte längre att söka den här tjänsten.