Uppdragsbeskrivning

Det aktuella projektområdet utgörs till en stor del av markområden som historiskt nyttjats för militär och privat flygverksamhet, och som en del av verksamheten har det även genomförts brandövningar inom området. Dessa brandövningar har medfört att marken och grundvattnet till vissa delar har påverkats av kemikalier vilka långsiktigt bedöms vara skadliga för såväl människor som yttre miljö. I dagsläget genomförs ett program med omfattande undersökningar av markmiljösituationen, men det finns även ett stort behov att fördjupa kunskapen om omfattningen av den tidigare brandövningsverksamheten inklusive vilka produkter som används av de olika verksamhetsutövarna som varit ansvariga under den aktuella tiden.

Med anledningen av detta behov söker vi utredare med kunskaper i arkivforskning för en bred informationssökning i enskilda, kommunala och statliga arkiv.

Start för uppdraget sker enligt överenskommelse och pågår 4 månader från uppdragsstart med möjlighet till förlängning. Omfattningen bedöms variera men kommer ligga runt 10-50%. Arbetet kan ske hybrid både på plats samt distans i överenskommelse med beställaren.

Handlingar som ska ingå i offert:

– CV
– Referensförteckning (ange minst två relevanta referensuppdrag samt kontaktuppgifter till referenspersonerna till de aktuella referensuppdragen)
– Pris

Skallkrav:

  • Konsult har minst 9 års erfarenhet inom området
  • Erfarenhet av informationssökning i enskilda, kommunala och statliga arkiv
  • Erfarenhet från självständig planering, genomförande och rapportering av utredningsuppdrag
  • Kunskap av arkivforskning
  • Kunskap om offentlighets- och sekretesslagstiftning

För att kunna ansöka för detta uppdrag måste du vara en registrerad användare i vår portal som är helt kostnadsfri. Är du ny användare och vill registrera dig eller ditt bolag i Upgrades portal klicka här:  https://portal.upgraded.se/

Detaljer

Referens:45739

Ort: Stockholm

Omfattning:10-50%

Startdatum:Enligt överenskommelse

Slutdatum:4 månader efter uppdragsstart

Konsultförmedlare

Det går inte längre att söka den här tjänsten.