Uppdragsbeskrivning

För kunds räkning söker vi nu efter en Projektledare. Projektledaren kommer att fungera som upphandlingsexpert inom inköpsjuridik för att stödja kunden i upphandlingen av ett journalsystem som tjänst. Upphandlingsformen som används är förhandlat förfarande. Målet med uppdraget är att assistera i kravutformning på både strategisk och operativ nivå, samt att erbjuda strategisk och juridisk rådgivning under det förhandlade förfarandet. Det innefattar också att upprätta och granska upphandlingsdokument.

Arbetsområden och metoder:

 1. Kravarbete (kravspecifikation):
  • Ansvara för och leda kravarbetet som en del av upphandlingsprocessen.
  • Genomföra workshops med kunden.
  • Utveckla modeller och metoder för att specificera krav.
  • Erbjuda strategiskt och juridiskt stöd kring utvärderingsmodeller.
 2. Proof of concept:
  • Utforma användarfall.
  • Skapa mallar för utvärdering.
 3. Upphandlingsstrategi:
  • Arrangera workshops för att fastställa viktiga förhandlingspunkter.
  • Utföra riskanalyser och bedöma fördelar/nackdelar med olika strategier.
  • Utveckla och förbättra upphandlingsstrategin.
  • Ge rådgivning för framtagande och utformning av upphandlingsdokument, inklusive anbudsinbjudan.
  • Skapa mallar enligt överenskommelse.
  • Granska och eventuellt omarbeta upphandlingsdokument.

Kvalifikationer:

 • Erfarenhet av kravarbete i upphandlingar.
 • Förmåga att identifiera verksamhetsbehov och formulera tydliga krav.
 • Erfarenhet av förhandlingar.
 • Referenser från liknande upphandlingar inom offentlig sektor.
 • Erfarenhet av förhandlat förfarande i upphandling.
 • Tidigare erfarenhet av att rådgiva upphandlingsenheter.
Detaljer

Referens:45809

Ort: Göteborg

Omfattning:100% varav 25% på distans

Startdatum:2024-04-15

Slutdatum:2024-12-31

Konsultförmedlare

Det går inte längre att söka den här tjänsten.