Uppdragsbeskrivning

Avropet omfattar en (1) resurskonsult till 100 % av en heltidstjänst för utförande av beskrivet uppdrag. Uppdraget förväntas pågå enligt angiven kontraktstid.

Förväntat resultat
Att självständigt arbeta med verksamhetsutveckling i enlighet med framtaget uppdrag och familjehub – stärkt stöd till barn mellan 6-12 år och deras föräldrar i utsatt område.

Projektorganisation
Konsulten kommer att tillhöra Sollentuna Föräldrastöd, men rapportera direkt till avdelningschef. Konsulten kommer att få en resurs i form av en heltidstjänst att arbetsleda under uppdragstiden.

Krav på dokumentation
Muntliga avstämningar med avdelningschef. Skriftlig dokumentation utifrån uppdragsbeskrivning.

Handlingar som ska ingå i offert:

  • CV
  • Pris
  • Referensförteckning

Skallkrav:

  • Socionomexamen
  • Mångårig erfarenhet av myndighetsarbete inom barn och unga, föräldrastöd/familjebehandling och familjecentraler
  • Krav på mångårig erfarenhet av ledarskap och verksamhetsutveckling

 

För att kunna ansöka för detta uppdrag måste du vara en registrerad användare i vår portal som är helt kostnadsfri. Är du ny användare och vill registrera dig eller ditt bolag i Upgrades portal klicka här:  https://portal.upgraded.se/

Detaljer

Referens:46371

Ort: Stockholm

Omfattning:100%

Startdatum:2024-04-10

Slutdatum:2024-10-31

Konsultförmedlare

Det går inte längre att söka den här tjänsten.