Uppdragsbeskrivning

Sundbybergs upphandlingsenhet står inför en period av utveckling av sitt arbetssätt. Staden ska inför tvärfunktionella kategoriteam och kommer därmed behöva stöd av förarbetet av en kunnig konsult inom kategoristyrning men som även har erfarenhet av kommunal verksamhet.

Staden söker en konsult som både kan kavla upp ärmarna och genomföra grundarbetet (praktiskt) och har förmågan att teoretiskt kombinera den klassiska kategoristyrningen med den variant som staden önskar (nytänkande). Uppdraget är tänkt att vara på 50-75% från maj till mitten på december, med semester under v 28-32. Möjlighet att uppdraget förlängs ytterligare 2-5 månader under 2025, finns.

För att kommunikation och förståelse ska vara optimal så ska konsult befinna sig på plats i Sundbybergs stadshus, Hallonbergen 1-2 dagar i veckan.

De tvärfunktionella kategoriteamen kommer inte i första hand att fungera som klassiska kategoriteam med innovativa affärer som huvudsyfte. Dessa team ska ta vid när avtalet är signerat och dess ansvar blir en kombination av affärsuppföljning, avtalsvård och kategoriteam.Dvs följande:

 • Utgår från affären/marknaden – inte nämnden – Samordnar stadens samlade kompetens för just dessa kategorier/marknader
 • Teamet ansvarar gemensamt för uppföljning av pågående avtal inom sin kategori De behöver därmed skapa en uppföljningsplan för de viktigaste avtalen och tillsammans utföra uppföljningen av affären under hela avtalstiden
 • Rapportera uppföljningen till de berörda nämnderna, budgeten, internuppföljningen osv
 • Marknadsundersökning för kommande upphandlingar och vid marknadsförändringar som påverkar affären
 • Ansvara för och stödja verksamheten vid eskalering av leverantör
 • Stödja verksamheten vid förhandling med leverantörer i pågående affärer

Arbetet för konsulten kommer att vara följande:

 • Identifiera vilka tvärfunktionella kategoriteam, dvs kategoriområden, som är lämpliga för Sundbyberg stad
 • Kategorisera avtalen efter de kategoriområden som är identifierade
 • Identifiera vilka roller de olika teamen bör inneha, map uppföljningsansvaret och förhandlingsansvaret
 • Skapa en övergripande strategi för varje kategoriområde
 • Skapa en affärsuppföljningsprocess för varje kategoriteam
 • Skapa en lämplig eskaleringstrappa för de olika kategoriområdena
 • Skapa en handlingsplan för alla kategoriområden/tvärfunktionella kategoriteamen att fortsätta jobba vidare med

Arbetet kommer att ske ihop med Upphandlingschef och teamledare, samt en anställd kategoriansvarig när vederbörande finns på plats.

Handlingar som ska ingå i offert:

– CV

– Referensförteckning

– Pris

Skallkrav:

 • Erfarenhet inom kategoristyrning
 • Erfarenhet av kommunal verksamhet

Övriga krav:

 • Erfarenheten styrks genom 2 referensuppdrag med följande innehåll: Uppdragets namn och typ av uppdrag, omfattning samt värdet på uppdraget. Namn på konsult/er som genomförde uppdraget. Beskrivning av uppdragets planering, genomförande, resultat och uppföljning. Ange även tidpunkten för uppdraget. Start- och slutdatum.
 • 2 st referenser från liknande uppdrag. Meriterande om något av uppdragen är utförda i kommunal eller statlig verksamhet.

 

För att kunna ansöka för detta uppdrag måste du vara en registrerad användare i vår portal som är helt kostnadsfri. Är du ny användare och vill registrera dig eller ditt bolag i Upgrades portal klicka här:  https://portal.upgraded.se/

Detaljer

Referens:46745

Ort: Stockholm

Omfattning:50-75%

Startdatum:2024-05-06

Slutdatum:2024-12-15

Konsultförmedlare

Det går inte längre att söka den här tjänsten.