Uppdragsbeskrivning

Avropet omfattar en (1) konsult till 100% av en heltidstjänst för utförande av beskrivet uppdrag. Uppdraget förväntas pågå enligt angiven kontraktstid.

Krav på leverans

Inom beställarens verksamhet finns avdelningen energi och teknik. Inom avdelningen finns idag rollerna drifttekniker, teknisk specialist samt energispecialist. Beställaren ser nu ett behov av att förstärka och samla den tekniska kompetensen inom bolaget i denna avdelning och det blir konsultens uppdrag att kartlägga verksamhetens behov och ta fram förslag på förändring gällande roller och arbetsuppgifter inom fastighetsteknik.

Konsulten kommer även parallellt med uppdraget att agera chef för tre drifttekniker, en teknisk specialist (drift, styr och övervakning) och en energispecialist.

Förväntat resultat – Genomlysning och kartläggning av nuläge i verksamheten med fokus på enheten Energi & Teknik. – Framtagande av önskat läge i enlighet med verksamhetens behov och beställarens kravställning. – Implementering av beslutade förändringar vilka kan resultera i organisationsförändringar som konsulten självständigt driver med stöd från Förvaltningschef. – Konsulten ska parallellt delta i rekrytering av permanent chef som tar vid efter avslutat uppdrag.

Konsulten ska utföra sitt uppdrag på plats på bolaget. Möjlighet till enstaka dagar på distans finns och då enligt överenskommelse med uppdragsgivaren. Vi sätter stor vikt på ett gott ledarskap i enlighet med bolagets värdegrund där det är viktigt med goda relationer och ett coachande ledarskap för att skapa engagemang i verksamheten

Projektorganisation

Konsulten rapporterar till Förvaltningschef.

Krav på dokumentation

Efter genomlysning och kartläggning presenteras förslag på förändring i ett PM som underlag för beslut.

Handlingar som ska ingå i offert

– CV

– Genomförandeplan (Beskrivning över hur konsulten avser att genomföra uppdraget)

– Referensförteckning

– Pris

Skallkrav

  • Konsulten ska ha erfarenhet av organisationsutveckling samt erfaren chef med fokus på ledarskap
  • Mångårig erfarenhet som ledare och chef i fastighetsbranschen
  • Erfarenhet av ledarskap- och förändringsledning samt personalutveckling

Övriga krav

  • Erfarenheten styrks genom 2 likvärdiga referensuppdrag motsvarande denna förfrågan med exempelvis följande innehåll: o Uppdragets namn och typ av uppdrag, omfattning samt värdet på uppdraget. o Beskrivning av uppdragets planering, genomförande, resultat och uppföljning. Ange även tidpunkten för uppdraget. Start- och slutdatum.

 

För att kunna ansöka för detta uppdrag måste du vara en registrerad användare i vår portal som är helt kostnadsfri. Är du ny användare och vill registrera dig eller ditt bolag i Upgrades portal klicka här:  https://portal.upgraded.se/

Detaljer

Referens:46752

Ort: Stockholm

Omfattning:100%

Startdatum:2024-05-01

Slutdatum:2025-04-30

Konsultförmedlare

Det går inte längre att söka den här tjänsten.