Uppdragsbeskrivning

Vår kund söker efter en Förvaltningsledare för objektet fackspråk och informationsstruktur genom att styra, leda/stödja och följa upp förvaltningsuppdraget. Samt planera, prioritera och statusrapportera aktiviteter. Bereda och avrapportera inför beslut.

Utifrån verksamhetens behov, resurser och prioriteringar kommer man arbeta fram förvaltningsplan för kommande år.

Man kommer ha ett nära samarbete med förvaltningsledare, IT, objektägare samt med övriga berörda i organisationen. Säkerställa en väl fungerande och effektiv förvaltningsorganisation.

Skallkrav:

  • Minst 5 års erfarenhet av förvaltningsarbete och som förvaltningsledare
  • Relevant högskoleutbildning
  • Kännedom alternativt erfarenhet av förvaltning enligt PM3
Detaljer

Referens:4741

Ort: Delvis distans, Stockholm

Omfattning:20 timmar per vecka (50%), maximalt 600 timmar

Startdatum:2023-05-08

Slutdatum:2023-11-30

Konsultförmedlare

Det går inte längre att söka den här tjänsten.