Uppdragsbeskrivning

Vår kund söker en teknisk projektledare som kan planera realiseringen av självserviceportaler och molntjänstlösningar baserat på verksamhetens behov. Arbetet sker i samverkan med kundensleverantörer samt med existerande IT-lösningar.

Den tekniske projektledaren ska säkerställa att framtagandet och implementeringen följer kundens olika riktlinjer samt tillämpliga standarder i den tekniska arkitekturen och tillsammans med stadens medarbetare säkerställa att de tekniska lösningarna utgår från och integreras med berörda verksamheter.

Skallkrav:

 • Utbildning på högskole-/universitetsnivå
 • Minst 5 års kvalificerad och aktuell arbetslivserfarenhet som projektledare inom it
 • Dokumenterade erfarenheter av att driva och projektleda inom större it-projekt (definitition minst 100 involverade verksamheter)
 • Dokumenterade erfarenheter inom exempelvis upphandling av IT-tjänster, systemutveckling eller införande
 • Erfarenheter av agila arbetssätt (vid införande av självbetjäningsportal?)
 • Erfarenhet av att arbeta med att etablera och/eller kravställa en självbetjäningsportal eller motsvarande för it-relaterade beställningar samt erfarenhet av att beskriva och förstå dataflöden kopplat till detta
 • Ha erfarenhet av att arbeta med att etablera och/eller tjänster som baseras på M365 eller motsvarande Goda kunskaper i att hantera större informationsmängder genom att tydligt och strukturerat kunna dokumentera och analysera samt bidra med dina reflektioner
 • Teknisk förståelse, vilket innebär att kunna föra en dialog och kommunicera med leverantörer, tekniker och ledare på styrgruppsnivå
 • Erfarenhet av offentlig upphandling och att arbeta i en politiskt styrd verksamhet
 • Erfarenhet av leverantörssamverkan kring ett avtal upphandlat med LoU
 • Referensuppdrag 2 st med kontaktuppgifter

Börkrav:

 • Erfarenhet och god förståelse för kundens verksamhet genom tidigare uppdrag
 • Erfarenhet och god kunskap om skolområdet och skolans digitalisering, förvärvad genom tidigare uppdrag och/eller erfarenhet från utbildningsförvaltning eller skola
 • Tidigare erfarenhet av uppdrag inom offentlig/kommunal verksamhet
 • Kunskap och erfarenhet om säkerhet för molntjänster som exempelvis M365, Google
 • Arbetat med intergrationer mellan självserviceportaler och bakomliggande system
 • Detagit i arbete med projektöverlämning till förvaltning
Detaljer

Referens:5028

Ort: Stockholm

Omfattning:50%

Startdatum:2023-05-22

Slutdatum:2023-12-31

Option:2025-12-31

Konsultförmedlare

Det går inte längre att söka den här tjänsten.