Uppdragsbeskrivning

För Västra Götalandsregionens (VGR) räkning söker vi nu en systemutvecklare. Uppdraget innebär att i samverkan med lösningsarkitekten och övriga systemutvecklare designa och utveckla en teknisk lösning i applikations- eller tjänsteform, genomföra tester, implementera, driftsätta och slutligen överlämna den till förvaltningen. Överlämningen ska ske till mottagande linjeorganisation inom IBO, med adekvat dokumentation för att säkerställa att lösningen kan förvaltas och supporteras effektivt. Driftsättningen är schemalagd till det fjärde kvartalet 2024, och lösningen bör vara redo för integrationstester med Cerner Millennium senast under det andra eller tredje kvartalet samma år. Arbete sker huvudsakligen på distans, men viss närvaro hos VGR kan komma att krävas.

Uppdraget omfattar även design och implementering av en fullständig teknisk lösning för provisionering av användaruppgifter från HSA-katalogen till Cerner Millenniums tekniska användardatabasgränssnitt, vilket kräver full interoperabilitet med de involverade gränssnitten. Samarbetet med systemleverantören är nödvändigt för att säkerställa korrekt informationsutbyte.

Huvudsakliga funktioner i lösningen:

 • Gränssnitt mot HSA-katalogen och Cerner Millennium.
 • Förmåga att detektera förändringar i användaruppgifter i HSA-katalogen.
 • Regelverk för uppdatering av användaruppgifter i Cerner Millennium, baserat på livscykelaktiviteter.
 • Regelverk för tilldelning av roller i Millennium.
 • Förmåga att detektera och korrigera fel i provisioneringen samt hantera orkestrering, köhantering, formatöversättning m.m. för att skapa en robust lösning.
 • Möjlighet till fullständig synkronisering vid behov.
 • Utfiltrering av godkända användarorganisationer.
 • En arkitektur som tillåter användning av generiska funktioner av andra applikationer som ska provisioneras från HSA-katalogen, samtidigt som funktioner specifika för Cerner Millennium kan särskiljas.

Skallkrav:

 • Dokumenterad erfarenhet av utveckling i C# och .NET 6 (eller högre).
 • Dokumenterad erfarenhet av containeriseringstekniker, t.ex. Docker.
 • Dokumenterad erfarenhet av databaser, SQL, LDAP.
 • Dokumenterad erfarenhet av REST, messaging (Kafka, Rabbit MQ).
 • Dokumenterad erfarenhet av ORM Entity framework.
 • Dokumenterad erfarenhet av designmönster för mikrotjänstbaserad arkitektur inklusive loggning, konfiguration, serviceupptäckt, tracing m.fl.
 • Dokumenterad erfarenhet av kodhantering och kodgranskning.

Meriterande kvalifikationer:

 • Erfarenhet av SCIM och SPML som standarder för provisionering av användarprofiler.
 • Kunskaper i JavaScript, Angular, React.
 • Erfarenhet av HSA- och/eller KIV-katalogen, gränssnitt och databasstruktur.
 • Erfarenhet av att arbeta med Västra Götalandsregionen.
 • Erfarenhet av Ineras Behörighetsmodell för hälso- och sjukvård.
 • Erfarenhet av att arbeta agilt.
Detaljer

Referens:51173

Ort: Distans, Göteborg

Omfattning:100%

Startdatum:2024-06-01

Slutdatum:2024-12-31

Ansök senast:2024-05-19

Konsultförmedlare