Uppdragsbeskrivning:

 Avropet omfattar två (2) handledare till utförande av beskrivet uppdrag. Uppdraget förväntas pågå enligt nedan angiven kontraktstid.

Handledning av 3 grupper: 1. 4 socialsekreterare samt gruppledare med myndighetsutövning 2. 3 behandlare 3. 9-10 behandlingsassistenter samt gruppledare

Handledare förväntas handleda fysiskt i Täby kommun. Uppskattad tid i timmar för uppdraget: 2 timmar per månad x 3 grupper. Handledare rapporterar till enhetschef.

Handlingar som ska ingå i offert:

  • CV
  • Referensförteckning
  • Pris

Skallkrav:

  • 3 års dokumenterad erfarenhet som handledare
  • Erfarenhet av målgruppen Beroende
  • Högskoleutbildning: socionom eller motsvarande

Övriga krav:

  • Referensuppdrag: Erfarenheten styrks genom 2 antal referensuppdrag med exempelvis följande innehåll: o Uppdragets namn och typ av uppdrag, omfattning samt värdet på uppdraget. o Namn på konsult/er som genomförde uppdraget. o Beskrivning av uppdragets planering, genomförande, resultat och uppföljning. Ange även tidpunkten för uppdraget. Start- och slutdatum.

För att kunna ansöka för detta uppdrag måste du vara en registrerad användare i vår portal som är helt kostnadsfri. Är du ny användare och vill registrera dig eller ditt bolag i Upgrades portal klicka här: https://portal.upgraded.se/

Detaljer

Referens:51582

Ort: Stockholm

Omfattning:2 timmar per månad x 3 grupper

Startdatum:2024-09-01

Slutdatum:2025-07-01

Konsultförmedlare

Det går inte längre att söka den här tjänsten.