Uppdragsbeskrivning

Vi söker just nu en Ledare inom IT-säkerhetsområdet till vår kund. I uppdraget ingår en bredd av arbetsuppgifter inom it- och informationssäkerhet.

Exempel på leveranser:

 • Genomföra en GAP-analys med fokus på NIS2 och den kommande cybersäkerhetslagen
 • Agera beställare för prioriterade och utvalda utvecklingsarbeten
 • Driva och följa upp strategiska och taktiska aktiviteter inom IT-säkerhetsområdet
 • Leda vidareutveckling av ledningssystem för informationssäkerhet i enlighet med ISO 27001
 • Rådgivning till ledningsfunktioner och roller gällande IT-säkerhet
 • Informera och avrapportera kring status och behov gällande pågående aktiviteter till ledning inom IT och Medicinsk teknik.
 • Leda vidareutveckling av processer, riktlinjer och rutiner
 • Utveckling inom specifika områden t.ex. molntjänst, cybersäkerhetslagen, kravställning kopplat till specifika områden såsom upphandling, informationsklassning, analys och uppföljning

Skallkrav:

 • Erfarenhet av att leda IT-säkerhetsarbete på strategisk nivå
 • Kunskap och erfarenhet inom CIS, ISO27000 samt samhällsviktig verksamhet
 • Kunskap och erfarenhet gällande kontroll och säkerhet i nätverk
 • Dokumenterad erfarenhet av att planera och genomföra utvecklingsarbete inom IT-säkerhetsområdet
Detaljer

Referens:52297

Ort: Linköping

Omfattning:50-100%

Startdatum:2024-06-30

Slutdatum:2025-06-30

Option:2026-06-29

Ansök senast:2024-05-20

Konsultförmedlare